Skip to content

Alle artsen zijn #artsenvoorhetleven. Met en zonder witte jas.

Er is een groot tekort aan basisartsen die buiten het ziekenhuis werken. Denk aan de jeugdarts, vertrouwensarts, bedrijfsarts en vele andere. De belangstelling hiervoor is bij toekomstige artsen te laag, door beeldvorming en onbekendheid. Daar komt bij, dat de studie geneeskunde nog sterk gericht is op werken binnen het ziekenhuis. Terwijl steeds meer zorg buiten het het ziekenhuis wordt verplaatst. Tijd voor een nieuwe blik op de arts in opleiding.

Het zorglandschap verandert. Net als de vraag naar artsen.

Mede door de vergrijzing ontstaat er meer specialistische vraag rondom complexere zorg. Om de hoge druk op ziekenhuizen weg te nemen, zal veel zorg dichtbij de mensen in de buurt terecht komen. Dat betekent dat er dringend meer artsen nodig zijn. Binnen, maar zeker ook buiten de muren van het ziekenhuis.

Opleidingsplekken voor artsen kunnen nu al lang niet allemaal gevuld worden. Terwijl het fantastisch uitdagend werk is. Dat mooie imago moet beter uitgedragen worden en centraal staan in de beeldvorming.

Het Capaciteitsorgaan heeft berekend dat we de komende jaren duizenden artsen in het veld tekort komen. Als we tenminste niks veranderen. Maar zo hoeft het gelukkig niet te gaan… als we het zorgsysteem al bij het onderwijs aanpakken.

Het studie-aanbod moet daarom dringend veranderen: niet alleen gericht op lijf en leden, maar ook op leven, werken en meedoen in de maatschappij. Niet alleen specialistisch, maar ook integraal en digitaal. 

Zodat artsen van morgen alle kanten op kunnen. Niet alleen binnen een ziekenhuis, maar ook binnen een zorgnetwerk.

Artsen, opgeleid als bruggenbouwers. Breed inzetbaar, voor alle fases van het leven, midden in de samenleving. Dichtbij de mensen in de buurt.

Het artsenvak is prachtig. Het werk is meer dan waardevol. Voor iedereen in de maatschappij. Van jong tot oud. Want: alle artsen zijn #artsenvoorhetleven.

Het leven vraagt om allerlei artsen bij mensen in de buurt

Relevante thema’s:

#artsenvoorhetleven wil verandering van denken en handelen binnen het zorg- en onderwijssysteem. Van collegebank tot werkvloer. Van arts tot minister. Van Den Bosch tot Den Haag. Dit zijn onze onderwerpen:

Realistisch beeld

aan schoolverlaters en studenten, onze toekomstige artsen. We moeten de breedte en veelzijdigheid van het vak uitdragen. Er is veel meer dan ‘de witte jas’ in het ziekenhuis. Ook de invloed van AI, diversiteit in de samenleving en planetary health hebben veel impact op de zorg van de toekomst.

Meer opleidings-plekken 

danwel coschappen buiten het ziekenhuis, bij de mensen in de buurt. Voor een breder perspectief én een bredere uitstroom in de maatschappij. We moeten honderden nieuwe opleidingsplekken en coschappen ‘in het veld’ realiseren, promoten en financieren.

Breder studie-aanbod

en curriculum, met aandacht voor de maatschappelijke praktijk, digitale zorg en samenwerking in netwerken. Studies kunnen veel integraler en socialer. Niet alleen gericht op het lichaam, maar ook op het (samen)leven. Zodat studenten breed inzetbaar zijn.

Positievere perceptie

over collega’s in een ander werkveld. Alle artsen dragen allemaal bij aan de kwaliteit van leven. Niemand is meer of minder. We hebben elkaar heel hard nodig. We kunnen elkaar beter helpen, als we meer voor elkaar open staan.

Betere afstemming

tussen artsen, binnen en buiten het ziekenhuis. De zorg voor mensen betekent ook: met zorg overdragen of overnemen. We moeten multidisciplinair en door de muren van het ziekenhuis heen werken. Help collega’s op weg. Daar wordt iedereen beter van. De patiënt voorop.

Denktank

#artsenvoorhetleven!

Op verschillende plekken wordt al volop aan allerlei oplossingen gewerkt. Een coschap buiten het ziekenhuis, minder witte jassen in het studievoorlichtingsmateriaal, een selectieprocedure die veel meer gericht is op een diverse studentenpopulatie, ideeen over AI-toepassingen in het geneeskunde onderwijs, aandacht voor de Gen Z etcetera. In de Expert Blogs vertellen deskundigen die dagelijks met studenten en onderwijs te maken hebben over hun oplossingen en ervaringen.

Nieuws & inspiratie

Eerste collegetour op de VU voor geneeskundestudenten met en over artsen buiten het ziekenhuis

Over de eerste editie van de Next Level Dokter Collegetour De eerste Next Level Dokter Collegetour, …

Gezamenlijke aanpak om tekorten extramurale artsen op te lossen

Besteed in de geneeskundeopleiding meer aandacht aan het werken in de eerste lijn en de sociale gene…

‘We staan als team om het kind en het gezin heen’

Jolanda Gerrits werkt als kinderarts bij het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Ze ziet veel heil in same…

Steeds meer basisartsen haken af

Steeds meer basisartsen wachten langer met hun vervolgopleiding of verlaten de zorg helemaal. De opl…

Faculteit der Geneeskunde VU start proeftuin

The Next Level dokter

Op 27 september 2023 heeft minister Kuipers van VWS het officiële startsein gegeven voor THE NEXT LE…

In social media

Denk mee!

*We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij gebruiken deze enkel en alleen om je op te hoogte te houden van #artsenvoorhetleven en/of om in contact met je te komen voor eventuele samenwerking.

Het is altijd mogelijk om jouw gegevens terug te trekken. Stuur ons dan een mailtje. 

Partners artsen voor het leven:

Volg ons en deel #artsenvoorhetleven:

Hoe meer mensen van ons weten, hoe beter. 

#Artsenvoorhetleven is een initiatief van:

Copyright 2023, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.